پیشــنهاد ویژه
شگفتــ انــگیز

دسته بندی محصولات

🔴 شرایط گارانتی 🔴

شکستگی آبخوردگی نوسان برق و همچنین موارد مصرفی دستگاه ها همچون سوییچ ها و یا ولوم های دستگاه به علت مصرفی بودن شامل گارانتی نمی باشد. به علت شرایط تحریم ها و کمبود بعضی قطعات دستگاه ها ممکن است قطعاتی از دستگاه به علت شرایط کشور و تحریم ناموجود بوده و یا برای واردات زمان بر باشند لذا فروشگاه تهران ریتم در این زمینه مسیولیتی ندارد. گارانتی هر دستگاه مربوط به شرکت آن برند بوده و فروشگاه تهران ریتم فقط عاملیت فروش محصولات می باشد.